Prelegenci

Andrzej Osiadacz
Gaz Woda i Technika Sanitarna, Politechnika Warszawska
Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka
Marek Skrzypkiewicz
Instytut Energetyki
Konrad Motyliński
Instytut Energetyki
Maciej Chaczykowski
Politechnika Warszawska
Zbysław Dymaczewski
Politechnika Poznańska
Joanna Jeż-Walkowiak
Politechnika Poznańska
Marek M. Sozański
Politechnika Poznańska
Marian Kwietniewski
Politechnika Warszawska