Dr inż. Marek Skrzypkiewicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz University of Iceland, doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw. Dr Skrzypkiewicz od 2010 roku jest liderem grupy rozwijającej technologie ogniw stałotlenkowych w Instytucie Energetyki (ogniwa paliwowe SOFC, elektrolizery SOE, ogniwa odwracalne rSOC i technologie pokrewne), obecnie Centrum Technologii Wodorowych CTH2-IEn. Specjalizuje się w mechanice wysokotemperaturowych układów elektrochemicznych, technologii produkcji stosów ogniw stałotlenkwych oraz projektowaniu i budowie instalacji je wykorzystujących.

Najistotniejsze kierowane projekty w ostatnich latach:

  • „Bio-CCHP” – Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych, projekt międzynarodowy, finansowanie NCBiR.
  • „Opracowanie technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi („mCHP-SOFC”) oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych („SOFC”) zasilanych gazem ziemnym” – projekt realizowany przez IEn dla PGE SA
  • „Wysokosprawna mikrokogeneracja oparta na stałotlenkowych ogniwach paliwowych zasilanych wodorem lub mieszaniną gazu ziemnego z wodorem (mCHP-SOFC)” – projekt realizowany przez IEn dla PGNiG SA
  • „HYDROGIN” – dostawa układu rSOC 10 kW dla Energa SA gr. Orlen

Autor 20 publikacji z tematyki ogniw stałotlenkowych w literaturze międzynarodowej oraz wynalazków.