Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie automatyki i robotyki oraz inżynierii gazownictwa.

Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych WIŚ PW (1 IX 2007-1 IX 2014) i był dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych (1 I 2008- 31 XII 2014). Jednocześnie był pierwszym Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (1 V 2004-17 IV 2006), tj. krajowej sieci przesyłowej, współtworząc firmę od strony organizacyjnej, technicznej, prawnej i finansowej. Jest inicjatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych – Inżynieria Gazownictwa funkcjonujących nieprzerwanie od 1992 roku. W badaniach naukowych zajmuje się modelowaniem matematycznym procesu transportu masy i energii, komputerową symulacją i optymalizacją sieci płynowych, optymalnym sterowaniem sieciami płynowymi, systemami GIS w zastosowaniu do sieci płynowych, zarządzaniem ryzykiem w eksploatacji rurociągów oraz technologią dystrybucji, transportu i magazynowania gazu. Ściśle współpracuje z przemysłem gazowniczym jako autor wielu opracowań i ekspertyz oraz doradca firm gazowniczych. Od roku 1993 pełni funkcję Prezesa firmy Fluid Systems sp. z o.o. zajmującej się opracowywaniem oprogramowania do symulacji i optymalizacji sieci płynowych.

Profesor Osiadacz posiada 19 wypromowanych doktorów i 10 patentów. Był członkiem: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (1996-2012); członek The International Association of Science and Technology for Development (Kanada) (1989 -); The Institution of Mathematics and its Applications (UK) (1992-); Zespołu ds. transportu i dystrybucji w American Gas Association (1993-). Ponadto członek Rady Dyrektorów Pipeline Simulation Interest Group(PSIG) USA (1997-2010) i stały recenzent dla The IASTED Journal Control and Computers (1989-).

Od roku 1994 jest przedstawicielem polskiego przemysłu gazowniczego w International Gas Union w sekcji ds Transportu gazu. Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w roku 1990 a w roku 1994 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (UK). W roku 1998 prowadził jako delegat PSIG wykłady w Buenos Aires oraz Santiago dla kadry inżynierskiej przemysłu gazowniczego Argentyny oraz Chile.

Profesor stworzył nowoczesną szkołę Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. Od wielu lat współpracuje z redakcją Gaz Woda i Technika Sanitarna. W latach 1991-1994 pełnił funkcję redaktora działu – gazownictwo. W latach 1994 – 2004 był redaktorem naczelnym ogólnopolskiego kwartalnika naukowo-technicznego Nowoczesne Gazownictwo. Od roku 2021 pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika naukowo – technicznego Gaz Woda i Technika Sanitarna.