Dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak, prof. Politechniki Poznańskiej

Nauczyciel akademicki, pracownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej; dyscyplina, specjalność naukowa: inżynieria środowiska, technologia uzdatniania wody.

Tematyka badawcza: badania i optymalizacja procesów stosowanych w technologii uzdatniania wody,  charakterystyka fizykochemiczna materiałów filtracyjnych,  intensyfikacja procesu odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych, efekty infiltracji w usuwaniu mikrozanieczyszczeń.

Autorka i współautorka ponad 130 publikacji naukowych, książek, monografii i opracowań technicznych.

Członek: Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, International Water Association, Komitetów Naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, redakcji pism naukowo-technicznych, Wielkopolskiego Oddziału PZITS.