Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański

Nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej; dyscyplina, specjalność naukowa: inżynieria środowiska, technologia uzdatniania wody.

Tematyka badawcza: badania, modelowanie, optymalizacja procesów i technologii zakładów uzdatniania i odnowy wody, gospodarka osadowa, reologia osadów, planowanie eksperymentów i badań przedprojektowych.

Autor i współautor ponad 450 publikacji naukowych, monografii i podręczników akademickich, opracowań przeglądowych, opinii i ekspertyz technicznych, autor licznych wdrożeń, głównie z zakresu technologii uzdatniania wody, konsultant przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, instytutów badawczych, firm projektowych, producentów urządzeń

Członek: Komitetów Naukowych i Rad Programowych wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych, długoletni członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i wieloletni wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS.