Tematyka

  • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
  • Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce
  • Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce
  • Technologia uzdatniania wody – tradycja i współczesność
  • Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności