Program

12.00 – 13.00Otwarcie obchodów, referat historycznyprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
13.00 – 14.00Obiad –
14.00 – 14.30Termiczne przekształcanie odpadów komunalnychprof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
14.30 – 15.00Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polscedr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Konrad Motyliński
15.00 – 15.30Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polscedr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
15.30 – 16.00Technologia wody i ścieków – tradycja i współczesnośćdr hab. inż.  Zbysław Dymaczewski, prof. uczelni
dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański
16.00 – 16.30Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesnościprof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
16.30 – 16.40Zamknięcie obchodówprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz